OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Děkuji za Vaši návštěvu na mých stránkách www.blahulenka.cz. Beru ochranu vašich soukromých údajů vážně a chci, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mne důležitou.

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Právo na informace

Na požádání vám já, Lenka Blahutová, podle možnosti obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o vás zaznamenané. Pokud by, navzdory mé snaze o správnost údajů a aktuálnost, byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím.

Pokud máte otázky, týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na lenka-blahutova@seznam.czkde vám jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte moje webové stránky, zaznamená můj webový server standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, ze které mne navštívíte, webové stránky, které u mne navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytnete z vlastní vůle, například při registraci na kurzy, přednášky a jiné akce, ankety, koupi zboží nebo na realizaci smlouvy.

Bezpečnost

Lenka Blahutová přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila u ní vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

Použití a postoupení osobních údajů

Lenka Blahutová používá vaše osobní údaje po dobu neurčitou na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

Vaše osobní údaje nikdy bez vašeho předchozího souhlasu nepředám třetím osobám (kromě osob dopravujících zboží).  

Možnost odhlášení

Chci vaše údaje použít k tomu, abych vás mohla informovat o svých službách a produktech, o mnou prodávaných produktech druhých stran, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud s nimi nebudete souhlasit, můžete mi to kdykoliv oznámit, abych mohla údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu, uvedeného v patičce každého emailu.

Cookies

Lenka Blahutová používá cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků a aby mohla podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé „soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili moje stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení prodávajícího: Lenka Blahutová se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce e-booků a přihláškách na akce, jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používám je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas registrujícího se návštěvníka webu: Vyplněním webového formuláře souhlasí kupující se zasíláním informací, týkajících se mé práce, služeb a zboží, na jeho elektronickou adresu a se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze fyzické osoby podnikatele Lenka Blahutová, Pod Nemocnicí 2025/63, 70800 Ostrava 8, IČO 12127604, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň registrovaný uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.