Ochrana osobních údajů

Děkuji vám, že jste projevili zájem o mé stránky www.blahulenka.cz. Jistě vás zajímá, jak nakládám s vašimi osobními údaji. Pojďme se na to podívat.

Správce

Správcem vašich osobních údajů je Lenka Blahutová, Pod Nemocnicí 2025/63, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 12127604. Vůči vašim osobním údajům jsem v pozici správce: určuji, jak jsou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu. Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení.

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Získávání kontaktních a osobních údajů Správcem

Vaše kontaktní a osobní údaje získávám na základě jejich poskytnutí v rámci registračního formuláře na webu www.blahulenka.cz . Poskytnutí těchto údajů je z vaší strany dobrovolné, a před vyplnění cizí osobou či spambotem chrání funkce dvojitého ověření.

Rozsah, zpracování a uchování osobních údajů

Zpracovávám Vaše osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů:

➤ poskytování služeb, plnění smlouvy
vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání on-line kurzu, dodání zboží, atd).

➤ vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

➤ marketing-zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využívám za účelem přímého marketingu-zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje novinky zajímají, a to po dobu 5 let.  

Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

➤ pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě vašeho souhlasu vám mohu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.

➤ fotografická dokumentace, videozáznamy z živých akcí (školení, kurzy, přednášky, workshopy), reference 

Pouze na základě vašeho souhlasu mohu využít vaše fotografie, reference, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas sami odvoláte. 

Tuto dokumentaci používám v propagačních materiálech, především na webu. U těchto materiálů nikdy nezveřejňuji jména ani jiné údaje osobního charakteru. Výjimku tvoří reference udělené přímo spokojenými účastníky či zákazníky s jejich výslovným souhlasem. Pokud na záznamech nechcete být, dejte mi vědět na mých kontaktech před zahájením živé akce.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Osobní údaje zpracovávám v souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů. V souladu se zákonem jsou moje emaily obchodním sdělením.

Postoupení osobních údajů

Osobní údaje neposkytuji třetím stranám. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Jsem povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Jsou jimi Mailer Lite (rozesílka emailu)Google Inc. (Google Analytics) a WEDOS Internet, a.s. (webhosting).

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že mí případní spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Fotografie a videozáznamy z kurzů.

Na některých mých živých akcích – školeních, kurzech, přednáškách pořizuji fotografickou dokumentaci či video záznam. Tyto používám v propagačních materiálech, především na webu. U těchto materiálů nikdy nezveřejňuji jména ani jiné údaje osobního charakteru. Výjimku tvoří reference udělené přímo spokojenými účastníky či zákazníky s jejich výslovným souhlasem. Pokud na záznamech nechcete být, dejte mi vědět na mých kontaktech před zahájením živé akce.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Vaše práva v souvislosti ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mne prostřednictvím e-mailu: lenka-blahutova@seznam.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mne můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup-jen s tím rozdílem, že vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mne, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Právo odhlásit se ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Dotazy?

Jestliže budete mít jakýkoli dotaz, můžete mě kontaktovat přes tento e-mail: lenka-blahutova@seznam.cz

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018.

V případě jakékoliv změny mých zásad zpracování osobních údajů, bude nové znění těchto zásad uvedeno na webu.  Podívejte se na tuto stránku v libovolný čas, kdy chcete vidět aktuální znění mých zásad zpracování osobních údajů.

Děkuji za projevenou důvěru

Lenka Blahutová

Pod Nemocnicí 2025/63
708 00 Ostrava – Poruba

IČ: 12127604

PROVOZNÍ DOBA

Út – St: 8.00 – 17.00  
(dle objednání)

KONTAKT:

+420 606 357 816

lenka-blahutova@seznam.cz