Nejčastější otázky k EFT

odrážka

Proč "emoční svoboda"? To budu po EFT už bez emocí?

NE! EFT je bezpečná metoda-odstraňuje z lidského energetického systému pouze negativní a nepotřebné emoce.

odrážka

Potřebuji k EFT nějaké specifické znalosti?

Odpověď je NE. K používání EFT nepotřebuješ žádné psychologické ani anatomické vzdělání.
Základní použití EFT má velkou výhodu v tom, že je použitelné i v domácím prostředí, je uchopitelné pro jednotlivce a není zbytečně složité.
odrážka

Je účinek EFT trvalý?

Ano, účinek metody EFT je trvalý. Pokud se dosáhne i malého pročištění nekomfortní emoce, tento posun je trvalý.  Nicméně je vhodné, vždy při objevení  nového aspektu, použít EFT opakovaně, anebo pro komplexní ucelenou práci na problému navštívit specializovaného EFT praktika.

odrážka

K čemu je dobrá prostřední část souvětí? Nejde o narcismus?

V této části (jedná se o část. „i tak se mám rád/a, hluboce se akceptuji taková/ý, jaká/ý jsem“ apod.) říkáme svému podvědomí, že přijímáme to, co je v první části souvětí, protože je to naše součást. Pokud bychom dělali, že to neexistuje, nemohli bychom s tím pracovat. Ale když uznáme a přijmeme, že je to naše součást, můžeme s ní pracovat a jasně říci, že už to takhle nechceme. Tato část má ještě jeden význam, a to velmi důležitý. Tímto prohlášením se pomalu, ale jistě, zvedá uvědomění si sama sebe, tedy sebevědomí, sebehodnota. A člověk si tvoří větší a větší prostor kolem sebe, do kterého se druzí již neodváží.  

odrážka

Co dělat, když se intenzita problému na kterém pracuji přestane snižovat?

Jestliže snižování intenzity stagnuje, je nutno vyhledat přidružené aspekty základního problému a věnovat se jim konkrétně a oddělaně. Tedy odťukat každý zvlášť.

odrážka

Co když mi EFT nefunguje?

EFT procedura je 100% účinná i pro „nejzatvrzelejší skeptiky“. Je tedy  pravděpodobné, že děláš některou z chyb u EFT. Doporučuji mrknout se na e-book „5 nejčastějších chyb při použití metody EFT“. Při praktikování EFT je opravdu nutné být co nejkonkrétnější.  

Jestliže ani toto nepomůže a nedosáhneš kladného efektu, doporučuji konzultovat otázky „nevědomé sebesabotáže“ a skrytých příčin s kvalifikovaným EFT praktikem.

odrážka

Pracuje se v EFT se změněným stavem vědomí, např. s hypnózou?

Odpověď je NE. Celou dobu jsi „TEĎ A TADY“. Kdykoliv se dá práce přerušit a nic se nestane. Při práci na daném problému, po odstranění negativního bloku, zůstanou Tvoje vzpomínky a Tvoje identita stejné. Negativní reakce a emoční nepohodlí, prvotně spojené s problémem, vymizí. Výsledný efekt je trvalý, tzn, že uvažuješ stále stejně, ale už bez zbytečné negace, špatné volby, neodůvodněného strachu apod. Žádné negativní projevy po EFT nebyly zaznamenány. Někdy však může klient cítit nevolnost nebo hlásí, že se „cítí hůře“. Není to vlastní terapií, ale zřejmě tím, že klient se cítí hůře už jen při zmínce o svém problému.

odrážka

Pracuje se v EFT s minulými životy?

Každý terapeut to má jinak. Já s minulými životy nepracuji. Podle mých zkušeností si každý člověk zažije do cca 7 let přesně ty situace s emocemi, které má v tomto životě vyřešit.  Pokud je úkol z minulých životů, stačí najít emočně zátěžovou situaci v současném životě v dětství.

odrážka

Funguje EFT i když si budu proces představovat v duchu?

Ano, je to možné. Máš-li dobrou představivost, můžeš si celý proces provádět v duchu. Ze začátku budeš mít trošku slabší efekt, ale když vytrváš, bude efekt stejně silný, jako při fyzickém ťukání.

odrážka

Musím doma ťukat celou sekvenci?

Je to sice lepší, ale pro rychlé použití, i jako první pomoc ve vypjatých situacích, lze použít zkrácenou verzi. Proťukej 3x úvodní souvětí a potom zaťukej pod klíční kost a při tom zhluboka nadechni a vydechni. Pokud se intenzita „blbé“ emoce ztratí, máš hotovo. Pokud se jen sníží, dodělej si celý proces, až budeš mít čas.  

odrážka

Mohu při ťukání prohodit ruce nebo použít obě?

Ano, ruce si můžeš střídat podle potřeby. Není důležité. kterou rukou zrovna ťukáš. Tam, kde se Ti to hodí, můžeš klidně použít i obě ruce.

odrážka

Kolik prstů mám do poklepávání zapojit?

Jestli chceš mít jistotu, že pokryješ určený bod celkově a správně, tak 2-4.

odrážka

Je "nastavení" na Karate bodu vždy podstatné?

Není to podstatné  vždycky. Je však nezbytně NUTNÉ v případech, kdy nechceš nebo nedokážeš přijmout to, co zpracováváš nebo se s tím nedokážeš ztotožnit.

odrážka

Kolik poklepů na jednotlivých bodech mám udělat?

Nejběžnější je sedm ťuknutí, ale více je lépe.

odrážka

Používá se stejný postup EFT na každou záležitost?

ANO. Vždy se používá stejný postup.

odrážka

Musím postupovat přesně krok za krokem dle EFT procedury?

Ne vždy, ale je  na 100% jistější držet se přesně a bezchybně EFT procedury, pakliže jsi v EFT nováčkem. Po nějaké době praxe už budeš vědět, jak proces upravit.

odrážka

Musím procesu EFT věřit?

NE,NE a NE. Procesu EFT nemusíš věřit a přesto bude fungovat. Tento proces není ani placebem. Je to vědecky ověřený postup.

odrážka

Jak je možné, že EFT pomáhá i na fyzické (i chronické) zdravotní problémy?

Většina našich fyzických problémů má své kořeny v přerušení toku energetického pole lidského těla-příčina tohoto přerušení má svůj základ v emoční sféře.

odrážka

Může mi EFT pomoci ve zlepšení sportovních výkonů?

ANO. Také ve sféře s kreativním zaměřením-malování, tvůrčí psaní, zpěv atd.

odrážka

Čeho se musím při EFT proceduře vyvarovat?

Během přímého procesu poklepávání na EFT body není v žádném případě vhodné kouřit, pít alkohol, či být pod vlivem jiných omamných látek 

!

odrážka

Dokážu se to naučit?

Jasně. není to nic těžkého. Je to jako každá jiná dovednost, které se od malička učíme. Ze začátku to chce trochu pomoci se sestavením souvětí, a pak už je to rutina. Pro pomoc se sestavením souvětí můžeš napsat na můj email: lenka-blahutova@seznam.cz nebo do FB skupiny: Zdraví v pohodě v praxi